ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Kişisel Veri İşlenme ve Ticari Elektronik İleti İzni Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. (Bundan sonra kısaca “D&R” olarak anılacaktır). Üyelik Programı (Bundan sonra kısaca “Program” olarak anılacaktır.) Üye olmanız halinde (“Üye”) aşağıdaki şart ve koşulları kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.


Amacı Üyelere özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması olan Program kapsamında D&R ve Program Ortaklarına ait tüm kanallardan gerçekleştireceğiniz alışverişlerde kişiye özel sunduğumuz hizmetlerden ve avantajlardan faydalanabileceksiniz.


Üye’liğinizi kayıt altına almak ve sizi diğer Üyelerden ayırmak adına; isim, soy isim ve sizinle iletişim kurmak için; cep ve iş telefon numaraları ve elektronik posta bilgileriniz alınmaktadır. Hizmetlerimiz kapsamında elektronik cihazlar üzerinden alınan konum verileri de işlenebilir. Program’a üye olmak için doldurduğunuz formda yer alan kişisel verileriniz; sipariş operasyonlarını yönetmek, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerin gerçekleştirilmesini sağlamak, siparişler, ürünler ve hizmetlerimiz hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, marka işbirlikleri ile ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içine veya yurt dışına aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenecek olup işbu Program dışında kalan hiçbir amaç için kullanılmayacaktır.


Üyeler, Program kapsamında kişisel bilgilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir. D&R, Üye ile SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir. İşbu Program dahilinde kampanya, elektronik bülten ve sair yollar ile elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde, dilediğiniz zaman bu onayınızı iletilerde yer alan yönlendirmeler doğrultusunda geri alabilirsiniz. Kişisel verileriniz, Program kapsamında elektronik bülten gönderilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri, şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve Program’ın etkin bir şekilde işlemesi için D&R’ın Program Ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile Turkuvaz Medya Grubu ve iştirakleri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/ kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir.


Program kapsamında toplanan kişisel veriler, Üye’nin kendisi veya D&R tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üye’nin talebi veya D&R tarafından re’sen silinir, yok edilir, anonim hale getirilir. Üyelik kapsamında kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesine dair talepler www.dr.com.tr internet sitesinde yer alan D&R Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda öngörülen haller ve araçlar ile gerçekleştirilir. Üye’ye ait kişisel verilerin değiştirilmesi veya güncellenmesi de yine D&R Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na yer alan yöntemlerle Üye tarafından yapılabilir. Üye, veri sorumlusu olan D&R’a turkuvazmuzikkitap@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta göndererek veya “Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad., B Blok No: 29/1/1 Eyüpsultan/İstanbul” adresine ıslak imzalı olarak yazılı talebini ileterek başvurabilir.


Üye, veri sorumlusuna bu yollarla başvurarak; işlenen kişisel verilerinin türü ve işlenme amaçları, kişisel verileri yurt içinde ya da yurt dışına aktarılıyorsa kimlere aktarıldığı hakkında bilgi alabilir ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu yönde bir değişiklik yapıldıysa bu değişikliğin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veya kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Üye, Program’a üyeliğini dilediği zaman sonlandırma hakkını haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz. D&R, işbu hükümlere, şirket politikalarına veya T.C. kanunlarına aykırılık halleri de dahil olmak üzere üyeliği tek taraflı iptal hakkını saklı tutar.D&R üyelere düzenlenen kampanya tür, zaman ve stok adedini kendi belirleme,kampayayı sonlandırma hakkını tek taraflı olarak saklı tutar. Üye’nin kişisel verileri üzerindeki diğer hakları ve kişisel verileri işleme ilke yöntemleri için www.dr.com.tr adresli internet sitemizde bulunan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nın incelenmesi önerilir. 18 yaşından küçük kişiler Program’a kabul edilmezler. Bu durumun fark edilmesi halinde Üyelik iptal edilir.


D&R KART ÜYELİK İŞLEMLERİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.